ჭადარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჭადარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჭადარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჭადრის. ფოთლოვანი მაღალი ხე, აქვს ...

მსგავსი ინფორმაცია

ბრა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბრა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბრის. კედელზე დამაგრებული სანათი ...

დო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

დო 1. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: დოს. კარაქის გაკეთების შემდეგ დარჩენილი ...

კომპლექსური - განმარტება - www.ganmarteba ...

კომპლექსური. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კომპლექსურის. მთლიანი ...

ჩალა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჩალა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ჩალის. 1. მარცვლეული მცენარეების ...

ფიფქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფიფქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ფიფქის. თეთრი, მსუბუქი, პატარა ...

ფირუზი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფირუზი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ფირუზის. ცისფერი ან მომწვანო მინერალი ...

ტრაპეცია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტრაპეცია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტრაპეციის. ოთხკუთხედი, რომლის ...

თამასა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თამასა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: თამასის. 1. ვიწრო თხელი ფიცრის ზოლი,  ...

გუაში - განმარტება - www.ganmarteba.ge

გუაში. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: გუაშის. 1. წყალსა და წებოში გაქნილი ...

ტაიგა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტაიგა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტაიგის. ტყიანი კლიმატურ- გეოგრაფიული ...

რომბი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

რომბი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: რომბის. მათემატიკა ტოლგვერდა ...

სარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : სარის. გრძელი, წვრილი, ბოლოში წათლილი ხე, ...

კოლონა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კოლონა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კოლონის. 1. ერთმანეთის მიყოლებით ...

ხუნდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ხუნდი 2. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ხუნდის. პატიმრის ბორკილი. ხუნდები ...

ბატკანი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბატკანი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბატკნის. ცხვრის ნაშიერი ( დაბადებიდან ...

ზურმუხტი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზურმუხტი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ზურმუხტის. მწვანე, გამჭვირვალე ...

პრესა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პრესა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პრესის. პერიოდულ გამოცემათა ( გაზეთების ...

თელა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თელა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : თელის. მაღალი ხე, აქვს ასიმეტრიული ...

საფირონი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

საფირონი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: საფირონის. ლურჯი ან ცისფერი ...

ვაზა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ვაზა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ვაზის. სხვადასხვა მოყვანილობის ჭურჭელი ...

ნამი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნამი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ნამის. ტენიანი ჰაერის გაცივების შედეგად ...

ჰერმეტული - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჰერმეტული. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჰერმეტულის. მჭიდროდ დახურული ...

კატაბალახა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კატაბალახა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კატაბალახას. რთულფოთლებიანი ...

მართკუთხედი - განმარტება - www.ganmarteba ...

მართკუთხედი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მართკუთხედის. ოთხკუთხედი ...

ერბო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ერბო. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ერბოს. კარაქის გადადნობით მიღებული ...

ოვალი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ოვალი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ოვალის. წაგრძელებული, მომრგვალო ...

ბუჩქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუჩქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბუჩქის. მერქნიანი მცენარე, რომელიც ...

ოთხკუთხედი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ოთხკუთხედი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ოთხკუთხედის. ოთხი კუთხის მქონე ...

მატყლი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მატყლი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მატყლის. ცხოველის (ძირითადად ცხვრის) ...

აგავა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

აგავა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: აგავის. მრავალწლოვანი მცენარე, აქვს ...

ჯენტლმენი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჯენტლმენი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჯენტლმენის. 1. მაღალი წრის მამაკაცი  ...

პიკი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პიკი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : პიკის. 1. მთის უმაღლესი წერტილი ...

ელიფსი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ელიფსი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ელიფსის. მათემატიკა შეკრული მრუდი  ...

კირი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კირი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : კირის. კირქვის გამოწვით მიღებული მასალა ...

ინდიკატორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ინდიკატორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ინდიკატორის. 1. ფიზიკური ...

ბლიცი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბლიცი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბლიცის. 1. მოწყობილობა, რომელიც ...

კანდელი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კანდელი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კანდელის. იგივეა, რაც ლამპარი.

ბრჭყალი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბრჭყალი 1. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბრჭყალის. ზოგიერთი ცხოველის ან ...

კორა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კორა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : კორის. პატარა ნაჭდევი თოფის ლულაზე ...

მსგავსი ძიებები

grs