ლანგარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლანგარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლანგარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ლანგრის. სხვადასხვა ფორმის დიდი ...

მსგავსი ინფორმაცია

დო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

დო 1. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: დოს. კარაქის გაკეთების შემდეგ დარჩენილი ...

ბრა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბრა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბრის. კედელზე დამაგრებული სანათი ...

სარეველა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სარეველა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სარეველას. საერთო სახელწოდება ...

ჭადარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჭადარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჭადრის. ფოთლოვანი მაღალი ხე, აქვს ...

ნამი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნამი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ნამის. ტენიანი ჰაერის გაცივების შედეგად ...

ჰერმეტული - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჰერმეტული. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჰერმეტულის. მჭიდროდ დახურული ...

კატაბალახა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კატაბალახა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კატაბალახას. რთულფოთლებიანი ...

ძახველი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ძახველი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ძახველის. საშუალო სიმაღლის ბუჩქი ...

მართკუთხედი - განმარტება - www.ganmarteba ...

მართკუთხედი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მართკუთხედის. ოთხკუთხედი ...

უსურვაზი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

უსურვაზი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: უსურვაზის. ველური ვაზი.

სამეული - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სამეული. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სამეულის. 1. სამი ცალისგან შემდგარი  ...

ტალი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტალი 1. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტალის. მაგარი მინერალი, რომელზე კვესის ...

ოვალი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ოვალი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ოვალის. წაგრძელებული, მომრგვალო ...

ბუჩქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუჩქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბუჩქის. მერქნიანი მცენარე, რომელიც ...

რუპორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

რუპორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: რუპორის. 1. ხმის გასაძლიერებელი ...

მერხი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მერხი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მერხის. 1. საწერი მაგიდა ზედ მიმაგრებული ...

აკორდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

აკორდი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: აკორდის. სამი ან მეტი მუსიკალური ...

ინდიკატორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ინდიკატორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ინდიკატორის. 1. ფიზიკური ...

სკივრი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სკივრი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სკივრის. სახურავიანი ხის დიდი ყუთი, ...

ერბო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ერბო. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ერბოს. კარაქის გადადნობით მიღებული ...

კირი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კირი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : კირის. კირქვის გამოწვით მიღებული მასალა ...

ელიფსი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ელიფსი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ელიფსის. მათემატიკა შეკრული მრუდი  ...

გუაში - განმარტება - www.ganmarteba.ge

გუაში. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: გუაშის. 1. წყალსა და წებოში გაქნილი ...

თელა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თელა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : თელის. მაღალი ხე, აქვს ასიმეტრიული ...

კორა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კორა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : კორის. პატარა ნაჭდევი თოფის ლულაზე ...

საფირონი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

საფირონი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: საფირონის. ლურჯი ან ცისფერი ...

ვაზა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ვაზა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ვაზის. სხვადასხვა მოყვანილობის ჭურჭელი ...

ოთხკუთხედი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ოთხკუთხედი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ოთხკუთხედის. ოთხი კუთხის მქონე ...

მატყლი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მატყლი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მატყლის. ცხოველის (ძირითადად ცხვრის) ...

ჰიბრიდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჰიბრიდი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჰიბრიდის. გენეტიკურად ...

პიკი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პიკი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : პიკის. 1. მთის უმაღლესი წერტილი ...

ტრაპეცია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტრაპეცია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტრაპეციის. ოთხკუთხედი, რომლის ...

თამასა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თამასა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: თამასის. 1. ვიწრო თხელი ფიცრის ზოლი,  ...

ფლეიტა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფლეიტა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ფლეიტის. ხის ჩასაბერი საკრავი ...

ტაიგა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტაიგა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტაიგის. ტყიანი კლიმატურ- გეოგრაფიული ...

რომბი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

რომბი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: რომბის. მათემატიკა ტოლგვერდა ...

ჯენტლმენი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჯენტლმენი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჯენტლმენის. 1. მაღალი წრის მამაკაცი  ...

აგავა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

აგავა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: აგავის. მრავალწლოვანი მცენარე, აქვს ...

სარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : სარის. გრძელი, წვრილი, ბოლოში წათლილი ხე, ...

მსგავსი ძიებები