ახალი ამბები ადამიანის უფლებები

 (photo: )

მეუფე ილარიონი სამთავროს დედათა მონასტრის წევრებს ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში ადანაშაულებს

2015.11.26  |  08:11

მეუფე ილარიონი და დედა ნინო (ნათია სირაძე) სამთავროს დედათა მონასტრის მღვდლებსა და სტიქაროსნებს ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში ადანაშაულებენ. დედა ნინოს ინფორმაციით, ინციდენტი გიორგობის დღესასწაულზე მოხდა, სადაც მისივე მტკიცებით, მონასტრის წევრები მას და წირვაზე მისულ მეუფე ილარიონ სამხარაძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.

სრულად
 (photo: )

პატრულს პირის ნარკოტესტირებაზე გადაყვანა მხოლოდ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის დროს შეეძლება

2015.10.16  |  13:10

პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით, პოლიციას, პატრულს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლება პირის გადაყვანა ნარკოტესტირებაზე, თუკი მას უფიქსირდება საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ან რაიმე სხვა ტიპის დანაშაული.

სრულად
 (photo: )

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე გასაცემი ხარჯების ზღვრული ოდენობა კანონით განისაზღვრა

2015.08.06  |  07:08

პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“, რომელიც 4 აგვისტოს ამოქმედდა. ცვლილების თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრისათვის, რომელსაც საკრებულოში არ უკავია თანამდებობა, ასანაზღაურებელი ხარჯების ყოველთვიური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15%-ს.  

სრულად
 (photo: )

უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეები გაცდენილი თვეების ხელფასს სრულად მიიღებენ

2015.08.06  |  07:08

საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 112-ე მუხლის მე-2 წინადადება, რომლის მიხედვითაც იძულებით გაცდენილი პერიოდის შრომითი გასამრჯელო მოსამსახურეს მიეცემა არა უმეტეს 3 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.  

სრულად
 (photo: )

პატიმრები დაწესებულებებში საშიშროების რისკის მიხედვით მოთავსდებიან

2015.07.10  |  17:07

სასჯელაღსრულების სამინისტროში მსჯავრდებულების გადანაწილების ახალი წესი დამტკიცდა. პატიმრები 4 სახის საშიშროების რისკის მიხედვით შეირჩევიან - დაბალი, საშუალო, მომატებული და მაღალი. ამ კატეგორიას მათ მულტიდისციპლინური ჯგუფი, შეფასების შემდეგ მიანიჭებს. უწყების ცნობით, შერჩევის მთავრი კრიტერიუმი დისციპლინა და დანაშაულის სიმძიმეა.

სრულად
 (photo: )

სახალხო დამცველი ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციას ითხოვს

2015.06.02  |  14:06

სახალხო დამცველი ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციას ითხოვსსახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისათვის, 16–დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესის ცვლილების თაობაზე. საკანონმდებლო წინადადების გათვალისწინებით, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში საჭიროა შევიდეს ცვლილება, რომლის თანახმადაც 16–დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის შესაძლებლობა მშობლების ნაცვლად მხოლოდ სასამართლოს ექნება.  

სრულად
 (photo: )

სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე გამოსახლების შესაძლებლობა შესაძლოა გაუქმდეს

2015.05.19  |  17:05

პოლიციის მიერ უძრავი ქონებიდან მფლობელის სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე გამოსახლების შესაძლებლობა, შესაძლოა გაუქმდეს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე დღეს განიხილეს. კომიტეტის წევრებმა საკითხის პარლამენტში ინიცირებას მხარი დაუჭირეს.

სრულად
 (photo: )

საქართველოში 100 000-ზე მეტ საჯარო მოსამსახურეს შორის სულ დასაქმებულია 24 შშმ პირი

2015.05.08  |  13:05

საჯარო სამსახურის ბიუროს 2013 – 2014 წლების ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საჯარო სექტორში 100 000-ზე მეტ საჯარო მოსამსახურეს შორის სულ დასაქმებულია 24 შშმ პირი, რომელთაგან 5 სამინისტროში, 18 ადგილობრივ თვითმმართველობებში და 1 სხვა სახელმწიფო დაწესებულებაშია დასაქმებული.

სრულად
 (photo: )

სახალხო დამცველი „მთის კანონის“ დაჩქარებული წესით მიღებას ითხოვს

2015.04.02  |  15:04

სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი, მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიგრაციის შესაჩელებლად „მთის კანონის“ დაჩქარებული წესით მიღებას ითხოვს. ომბუდსმენი მიმართავს მთავრობას, უმოკლეს ვადებში შეიმუშაოს ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მაღალმთიან რაიონებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

სრულად
 (photo: )

სახალხო დამცველმა ოსური თემის მიგრაციასთან დაკავშირებით ანგარიში მოამზადა

2015.03.17  |  11:03

საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოში მცხოვრები ოსური თემის მიგრაციასა და მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ ცალკეულ პრობლემებზე სპეციალური ანგარიში მოამზადა.

სრულად

მულტიმედია