აირბალონიანი ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმების წესები შეიცვალა

2015.09.04  |  11:40
აირბალონიანი ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმების წესები შეიცვალა

მთავრობის დადგენილებით ცვლილებები შევიდა ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც შეეხება ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული აირბალონების და აირბალონიანი მოწყობილობის სისტემების იდენტიფიკაციის და შემოწმების პერიოდულობის საკითხებს.

ცვლილებების შემდეგ, აირბალონების და აირბალონიანი მოწყობილობის სისტემების ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის სავალდებულო პერიოდული შეფასების ჩასატარებლად, ინსპექტირების ორგანოს უფლებამოსილმა პირმა უნდა შეამოწმოს არა მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული აირბალონის, არამედ ასევე ამ მოწყობილობის სისტემების შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო მისი არქონის შემთხვევაში - ჩაატაროს აირბალონის ან/და აირბალონიანი მოწყობილობის სისტემების შემოწმება ამ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად.

 

რაც შეეხება შემოწმების ვადებს, იგი განხორციელდება შემდეგი პერიოდულობით: ნახშირბადიანი ფოლადისგან ან ლითონპლასტიკისგან დამზადებული აირბალონების პერიოდული შემოწმება - 3 წელიწადში ერთხელ; ლეგირებული ფოლადისგან დამზადებული აირბალონების პერიოდული შემოწმება - 5 წელიწადში ერთხელ.

 

იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლის დოკუმენტაციით არ ირკვევა აირბალონის მასალის შემადგენლობა, მისი შემოწმება სავალდებულოა 3 წელიწადში ერთხელ.

 

სიახელეა ისიც, რომ სავალდებულო ხდება აირბალონიანი მოწყობილობის სისტემების შემოწმებაც, რაც ასევე ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს.