სამინისტრომ ყაზბეგში გაზსადენის რეკონსტრუქციაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გზშ-ს გარეშე გასცა

2014.10.20  |  18:50
სამინისტრომ ყაზბეგში გაზსადენის რეკონსტრუქციაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გზშ-ს გარეშე გასცა

გარემოსა დაცვის სამინისტრომ მდინარე დევდორაკზე გაზსადენის საჰაერო გადასასვლელის რეკონსტრუქციის პროექტზე დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გზშ ანგარიშის გარეშე გასცა. როგორც გარემოს და ბუნებრივი რესურსებიც დაცვის მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის ბრძანებაშია აღნიშნული, აღნიშნული გაზსადენის რეკონსტრუქციის პროექტი გზშ-სგან მისი 16 სექტემბრის ბრძანებით გათავისუფლდა. 

„ვლადიკავკაზ-თბილისის“ მაგისტრალური გაზსადენი, რომელსაც რეკონსტრუქცია უნდა ჩაუტარდეს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ ეკუთვნის. გაზსადენი  2014 წლის 17 მაისს, მყინვარწვერზე განვითარებული მეწყერული მოვლენების გამო დაზიანდა. როგორც მინისტრის ბრძანებაშია აღნიშნული, სტიქიამ გამოიწვია მაგისტრალური გაზსადენის საჰაერო გადასასვლელის გაწყვეტა და „ჩრდილოეთ კავკასია - ამიერკავკასიის“ გაზსადენის მდინარე დევდორაკის წყალქვეშა გადასასვლელის დაზიანება, რამაც დიდი რაოდენობით დანაკარგი გამოიწვია.

 

მილსადენის რეკონსტრუქციისთვის, მდინარის მარჯვენა ნაპირზე იგეგმება სამშენებლო მოედანის მოეწყობა, სადაც განთავსდება საწყობები, მექანიკური სახელოსნო, სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების სადგომი. როგორც ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანებაში აღნიშნულია, აღნიშნული ტერიტორიიდან დაახლოებით 200 მეტრში ყაზბეგის ეროვნული პარკი მდებარეობს, თუმცა ბრძანებაში ასევე ნათქვამია, რომ სამშენებლო სამუშაოები დაცულ ტერიტორიას არ შეეხება.

 

„პროექტს ზემოქმედება არ ექნება ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. საპროექტო ტერიტორია ძალიან მწირია ბიომრავალფეროვნების კუთხით. მცენარეული სფაარიდან წარმოდგენილია მხოლოდ ბალახოვანი საფარი და ბუჩქნარი, უმნიშვნელო რაოდენობით. ზემოქმედების მასშტაბი უმნიშვნელოა. ტერიტორია არ წარმოადგენს ცხოველთა და ფრინველთა საარსებო არეალს. ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის მდინარე დევდორაკის ფაუნაზეც“, - აღნიშნულია ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანებაში.

 

ბრძანებაში ასევე ნათქვამია, რომ საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების შეფასების მიზნით, მდინარე დევდორაკის გადაკვეთაზე ჩატარდა კვლევები, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა საკვლევი ტერიტორიის საიჟინრო-გეოლოგიური დათვალიერება და გაყვანილ იქნა სამთო გამონამუშევრები. გაანალიზდა და დამუშავდა საკვლევი ტერიტორიის შესახებ არსებული საველე, ფონდური და ლიტერატურული მასალა.

 

„ასევე, იმის განსასაზღვრად რა ზიანი შეიძლება მიადგეს გარემოს საჰაერო გადასასვლელის აღდგენის სამუშაოების შედეგად, დამატებით ჩატარდა სპეციალური გარემოსდაცვითი კვლევები. კერძოდ, ნიადაგების, ფლორისა და ფაუნის  კვლევა. შეფასდა აღდგენითი სამუშაოების ზემოქმედება არქეოლოგიურ ობიექტებზე და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე. განისაზღვრა სამშენებლო სამუშაოების გავლენა ატმოსფერულ ჰაერზე. ჩატარდა ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს კვლევა და ადგილობრივ მოსახლკეობაზე გაზსადენის აღდგენის პროექტის ზემოქმედების შეფასება“, - ნათქვამია მინისტრის ბრძანებაში.

 

დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ „ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ ვალდებულია უზრუნველყოს საქმიანობის განხორციელება შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმის გათვალისწინებით.

 

გაზსადენი ყაზბეგის რაიონის სოფელ გველეთიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში მდებარეობს. ის თერგის შესართავთან ახლოს, დაახლოებით 500 მეტრში საჰაერო გზით კვეთს მდინარე დევდორაკს. საპროექტო მონაკვეთის მთლიანი სიგრძე 282.3 მეტრია. აქედან გაზსადენის საჰაერო მონაკვეთის სიგრძე 138 მეტრია.