მულტიმედია

საზოგადოებრივი ცენტრები - სახელწიფო და კერძო სექტორის სერვისები  სოფლიდან  გაუსვლელად [R]

საზოგადოებრივი ცენტრები - სახელწიფო და კერძო სექტორის სერვისები სოფლიდან გაუსვლელად [R]

საზოგადოებრივი ცენტრი -ეს არის ადგილი, სადაც კომფოტრულად მოწყობილ გარემოში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა მარტივად იღებს: პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (პირადობა-პასპორტი), ბიოგრაფიულ ცნობებს არქივიდან, სანოტარო სერვისს, ირეგისტრირებს მიწას ან სხვა საკუთრებას და სხვა მომსახურებებს.  საზოგადოებრივი ცენტრები წლის განმავლობაში, საშუალოდ, 100 000-მდე მოქალაქეს ემსახურებიან.

სრულად